Vážení trenéři, atletky a atleti,

 

chtěla bych Vás touto cestou informovat o úhradě oddílových příspěvků na rok 2021.

 

Předejte tuto informaci svým svěřencům a všem evidovaným členům v klubu.

 

Výše oddílových příspěvků je následující:

Základní členství všech evidovaných členů                                                                          100 Kč

Mladší žactvo a atletické přípravky                                                                                       500 Kč

Starší žactvo, dorost, juniorky, ženy a dospělí                                                                    2000 Kč

Příspěvky posílejte do konce února 2021 na účet 1345633369/0800. V poznámce uveďte jméno člena.

 

V sekci „Informace z klubu“ jsme aktualizovali směrnici o cestovních náhradách, vyúčtování, dresech a reklamě na rok 2021. Prosím o jejich přečtení. Jsou tam důležité informace ohledně správného vyúčtování dokladů.

 

S pozdravem a přáním všeho nejlepšího do nového roku

Eliška Kutrová, ekonom klubu