Vážení sportovci, trenéři a rodiče,

Vláda ČR v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů.

  • od 13. březnu 2020 od 6.00 hodin je zakázána přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů některých služeb – v posilovnách, na koupalištích, v soláriích, bazénech, saunách a dalších wellnes službách, v hudebních a společenských klubech, zábavních zařízeních, veřejných knihovnách a galeriích;
  • s účinností od 14. března 2020 06.00 platí pro přítomnost veřejnosti v prostorách vnějších a vnitřních sportovišť povinnost dodržovat omezení maximálního počtu 30 osob ve stejný čas.
Zdroj: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180234/

Veškeré školy a veřejná sportoviště v ČR  jsou uzavřeny. Veškeré soutěže v následujícím měsíci jsou zrušeny. Veškerá oficiální soustředění pod hlavičkou ČAS v ČR i v zahraničí jsou rovněž zrušeny. Tréninková činnost v současné době probíhá buď individuálně nebo v rámci vašich malých tréninkových skupin. Vaši osobní trenéři odpovědně zvolí vhodnou variantu tréninkové činnosti tak, aby nebylo porušeno toto nařízení (porušení je trestným činem). Toto nařízení platí až do odvolání.

Pevně věřím, že tuto nepříjemnou situaci všichni zvládneme a po odvolání nouzového stavu se vše postupně navrátí do původních kolejí, kdy budeme moci začít standardní školní docházku, trénink a závodní činnost na kterou se všichni těšíme.

Prosím Vás tímto o trpělivost a zejména také o nepodcenění situace a odpovědnou ohleduplnost ke všem ostatním občanům ČR.

Za AK Olymp Brno

Tomáš Klíma

předseda oddílu