GDPR – ochrana osobních údajů

Vážení členové klubu,

Od ČAS jsme získali informace, které se týkají nařízení Evropské unie k ochraně osobních údajů, obecně prezentované jako GDPR, ve vztahu: evidovaný člen atletického oddílu/klubu – oddíl/klub – Český atletický svaz viz podrobné informace zde: Informační list AK Olymp Brno

Nejpozději do 22. května 2018 je nutné, aby každý člen klubu odevzdal podpisový list – musí jej podepsat každý náš evidovaný člen, a to včetně evidovaných funkcionářů. Těmito kroky naplníme základní povinnost v rámci nařízení Evropské unie ve vztahu evidovaný člen – oddíl/klub – Český atletický svaz.

Podpisový list si prosím stáhnětě níže, vyplňte a předejte svým trenérům nebo přímo předejte někomu ze členů Výkonného výboru – jmenovitě Tomáši Klímovi, Aleně Nezdařilové, Elišce Kutrové a to do 22.5. 2018. Tento list dostanete také na vyžádání na tréninku u svých trenérů. U osob mladších 18-ti let je nutný podpis zákoného zástupce. Vyplněné datum musí mít nejzašší termín 22.5. 2018.

Podpisový list zde ke stažení zde: PODPISOVÝ LIST

Současně s touto věcí souvisí i povinnost našeho spolku doplnit do elektronického registračního systému ČAS u všech našich členů následující údaje: Celé jméno, adresu trvalého bydliště, datum narození, rodné číslo, telefon, e-mail. U nezletilých členů navíc telefon a e-mail zákonného zástupce. Prosím proto jednotlivé trenéry, ať si tutu záležitost pohlídají a tyto informace do registru doplní nebo předají výkonnému výboru klubu.