ACP Brno – sportovní klub policie vznikl v roce 1992. U jeho zrodu byl Ing. Zdeněk Nekoksa, zaměstnanec MŘ Policie ČR, který navštívil pana Josefa Sečkáře s přáním, zda by jeho dvě dcery mohly u něj trénovat a dělat atletiku. Po vzájemné debatě vyšlo najevo, že pan Josef Sečkář odešel z atletického oddílu VSK Univerzita Brno, kde v letech předcházejících založil ženskou atletiku a dostal družstvo žen v Extralize na 3. místo. Pro neshody s tehdejším vedením oddílu odešel a byl rozhodnut v atletice dále nepokračovat. Pan Ing. Zdeněk Nekoksa ho přesvědčil o tom, že by bylo dobré založit nový sportovní klub a zkusit začít znovu. Po jednodenním rozhodování se oba dva dohodli na tom, že založí sportovní klub policie ACP Brno a stanou se partnery. První výkonný výbor byl tříčlenný, předsedou se stal Ing. Zdeněk Nekoksa, trenérem Josef Sečkář a ekonomkou sl. Plevová.

Klub začal pracovat s dcerami Ing. Nekoksy, kterým byl umožněn start na hostování za družstva jiných klubů.  Do ACP Olymp Brno přišla vynikající sprinterka Erika Suchovská a společně s ní byla v klubu Šplíchalová, Mrňková a Duraja – výborný překážkář a medailista z MČR. Toto byly prvotní začátky zrodu ACP Brno. Až do roku 1996 se klub věnoval pouze jednotlivcům. Pan Sečkář měl zároveň reklamní agenturu. Po výborném výsledku Eriky Suchovské na halovém ME v roce 1996 ve Stockholmu, kde skončila 2. na 200 m, obdržel nabídku ze sportovního gymnázia Ludvíka Daňka na Botanické ulici v Brně, zda by zde chtěl nastoupit jako trenér na plný úvazek. Tuto nabídku přijal a ve školním roce 1996-1997 nastoupil na Botanickou mezi atletické trenéry.

historie-akolymp-brno-1

Na Sportovním gymnáziu v té době fungoval atletický klub Junior Brno. Po vzájemné dohodě, kdy svým dílem přispěla každá strana, se objevilo v názvu atletického oddílu jméno „Junior“ – celý název atletického oddílu byl ACP Junior Brno. Tento oddíl fungoval jako součást tělovýchovné jednoty ACP Brno. Součástí tělovýchovné jednoty ACP Brno ale byly také další oddíly – tenis, sálová kopaná, kulturistika, vysokohorská turistika a policejní sport. Policejní složka čítala a čítá až do dneška přibližně 20% členské základny TJ. Díky navýšení členské základny v atletice jsme se přihlásili do soutěží družstev dorostenek, juniorek a družstev žen. Systematickou prací jsme začali dosahovat vzestupu výkonnosti. V roce 2001 družstvo žen postoupilo do Extraligy. Bylo tak nutné změnit systém doplňování družstev, zejména proto, že sponzoři a reklamní partneři měli zájem pouze na kvalitních výsledcích a jedině v tomto případě byli ochotni finančně podpořit činnost oddílu. V témže roce zvítězily juniorky v MČR a každoročně až do letošního roku obhajují titul. V roce 2017 to bylo již posedmnácté! Družstvo žen se v Extralize a v MČR umísťuje vždy mezi první třemi družstvy v ČR. Rovněž v PMEZ juniorek skončily děvčata 4x po sobě na druhém místě za favorizovanou Moskvou.

Vhodným doplněním o zahraniční atletky (zejména ze států EU) se podařilo vytvářet podmínky pro příhraniční styk, který je provázán do zájmů Úřadu JMK a OŠMT Magistrátu města Brna. Proto v našich řadách startovali a startují i závodnice ze Slovenska. Oddíl využil vstupem ČR do EU zákonů EU, které umožňují volný pohyb občanů a jejich sportovní vyžití, včetně využití možnosti nástupu na VŠ. Tím se vytvořil systém, který pomohl stabilizovat ekonomiku oddílu a pokračovat v podpoře talentovaných atletek, které chtějí startovat v soutěži družstev v ČR a rozvíjet se. Rovněž hledáme cesty ke spolupráci s oddíly a kluby z celé ČR i ze zahraničí. Je nutno poděkovat všem, kteří se podíleli na vzestupu oddílu od svých počátků až doposud. Každý rok v historii oddílu znamenal řešit specifické problémy. Od roku 2004 jsme se vrátili k původnímu názvu ACP Brno (tělovýchovná jednota).

Gateshead-historie-akolymp

 

V historii prošla oddílem atletiky celá řada výborných atletek. Mimo již dříve zmíněnou Suchovskou to byly v roce 2005: Petříková Irena, Mráčková Veronika, Kostnerová Lucie, kterou vychoval a uvolnil AK Olomouc. Ludányiová Petra, Kohútová Lucie, Cikrdlová Martina, Masná Lenka, Nozarová Tereza, Moudrá Jitka, Dupalová Ivana, Kosová Zuzana, Čechová Kateřina, Zachariášová Alice, Krchová Eva, Schybolová Markéta, Prokešová Petra, Servitová Simona, Pupíková Lucie, Helešicová Petra, Medková Anna, Slámová Kateřina, Skybová Lucie, Krstevová Andrea, Pejšková Alena a další. To je jen skromný výčet děvčat, která byla a jsou buď v reprezentaci ČR, nebo byla medailistkami na MČR. Vážíme si spolupráce s trenéry. Neradi bychom na některé zapomněli, takže je nebudeme jmenovat. Ale všem patří velký dík za jejich práci, která přinesla a stále přináší výsledky. Je třeba si trenérské práce vážit a je třeba tuto činnost také finančně ohodnotit. Proto je zájmem oddílu pro léta další vytvořit ekonomická kritéria pro odměnu trenérů, i za cenu, že se sáhne na odměny závodnicím. Tato činnost je stále ekonomicky nedoceněna v celé ČR. V roce 2005 ženy ACP Brno zvítězily, přiznejme se také díky chybě vedoucí USK Praha v Extralize, v MČR družstev žen skončily na 2. místě. Juniorky jak již jsme psali předtím zvítězily s obrovským náskokem v MČR družstev. Dorostenky absolvovaly mistrovskou soutěž až po semifinále MČR a „B“ družstvo žen startovalo v I. NL, kde skončilo třetí.

historie-akolymp-Merlene-Ottey

 

Úmrtím pana Nekoksy v dubnu 2009 se uspíšilo jednání o tom, že „policisté přešli“ do jiných sportovních klubů policie v Brně. Zrušily se oddíly, které neměly výsledky. Pročistila se členská základna, ze které se vyřadily tzv. “mrtvé duše“ a klub začal pracovat pouze jako atletika, se snahou si udržet svoje postavení v ČR a v Evropě. Došlo k přejmenování na AK Olymp Brno /Atletický klub Olymp Brno/, jehož název přetrval do dnešních dní a v roce 2017 odlavil 25 let své existence.

Hala-Ostrava-Gigant-1373