GDPR – ochrana osobních údajů

Vážení členové klubu,

Od ČAS jsme v roce 2018 získali informace, které se týkají nařízení Evropské unie k ochraně osobních údajů, obecně prezentované jako GDPR, ve vztahu: evidovaný člen atletického oddílu/klubu – oddíl/klub – Český atletický svaz. Nejpozději do 22. května 2018 bylo nutné, aby každý náš evidovaný člen klubu, a to včetně evidovaných funkcionářů odevzdal podpisový list. Těmito kroky jsme splnily základní povinnost v rámci nařízení Evropské unie ve vztahu evidovaný člen – oddíl/klub – Český atletický svaz.

Informační list ČAS k GDPR ZDE

Podpisový list GDPR pro členy klubu ke stažení ZDE

Podpisový list si prosím v případě nové registrace do klubu či přestupu z jiného AO/AK/TJ stáhněte, vyplňte a předejte svým trenérům nebo přímo předejte někomu ze členů Výkonného výboru klubu – jmenovitě Tomáši Klímovi, Aleně Nezdařilové, Elišce Kutrové.

Současně s touto věcí souvisí i povinnost našeho spolku doplnit do elektronického registračního systému ČAS u všech našich členů následující údaje: Celé jméno, adresu trvalého bydliště, datum narození, rodné číslo, telefon, e-mail. U nezletilých členů navíc telefon a e-mail zákonného zástupce. Prosím proto jednotlivé trenéry, ať si tuto záležitost pohlídají a tyto informace do registru doplní nebo předají výkonnému výboru klubu.

 

Oddílové příspěvky 2022

Výkonný výbor AK Olymp Brno, spolek schválil výši oddílových příspěvků na rok 2022.

Základní členství všech evidovaných členů: 100 Kč

Mladší žactvo, starší žactvo: 1 500 Kč

Dorost, junioři, dospělí: 3 000 Kč

Atletické přípravky dětí: školné/kurzovné v rámci tréninku na základních školách

Příslušnou částku oddílových příspěvků  posílejte do konce února 2022 na účet  9244994532/2010. V poznámce uveďte jméno člena.

 

Směrnice klubu o cestovních náhradách a reklamě 2020

Smernice_AK_Olymp_Brno_2021

Cestovní příkaz – formulář_předepsaný

 

Výcvikové tábory – soustředění

Návrh na výcvikový tábor pro schválení výborem klubu – před konanou akcí:

Návrh na Výcvikový tábor pro schválení AK Olymp Brno

Zpráva z výcvikového táboru pro výbor klubu – po konané akci:

Zpráva z Výcvikového táboru po akci – AK Olymp Brno

Propozice z hromadného výcvikového táboru skupiny pro výbor klubu – společně s návrhem a zprávou z VT:

Propozice_VZOR

 

Úrazové pojištění – informace pro členy ČUS

 

Všechny subjekty sdružené v České unii sportu, tedy národní sportovní svazy, sportovní kluby a tělovýchovné jednoty, okresní sdružení a krajské organizace ČUS jsou pojištěny úrazovým pojištěním prostřednictvím pojišťovny Kooperativa, a.s. Smlouva č. 4950050842 je platná od 1. ledna 2017 s automatickou prolongací. Pojištění se vztahuje na všechny účastníky akcí pořádaných subjekty sdruženými v ČUS. Příkladem akcí jsou: sportovní utkání, tréninky, náborové a propagační akce, ale i doprava na tyto akce. Pojištění se dokonce vztahuje na úrazy mimo Českou republiku.

Celý text smlouvy včetně oceňovacích tabulek a návod k nahlášení pojistné události v případě úrazu naleznete zde: http://www.cuscz.cz/sluzby-servis/pojisteni/urazove-pojisteni-clenu.html