Oddílové příspěvky 2018:

Výkonný výbor AK Olymp Brno, spolek schválil výši oddílových příspěvků na rok 2018.

Mladší žactvo a atletické přípravky: 230 Kč

Starší žactvo, dorost, juniorky, ženy a dospělí: 2 000 Kč

Příslušnou čáastku oddílových příspěvků  posílejte do konce února 2018 na účet  1345633369/0800. V poznámce uveďte jméno člena.

 

Směrnice klubu o cestovních náhradách a reklamě 2018:

Smernice_AK_Olymp_Brno_2018_aktuální

 

Návrh na výcvikový tábor pro schválení výborem klubu – před konanou akcí:

Návrh na Výcvikový tábor pro schválení AK Olymp Brno

 

Zpráva z výcvikového táboru pro výbor klubu – po konané akci:

Zpráva z Výcvikového táboru po akci – AK Olymp Brno