Oddílové příspěvky 

Výkonný výbor AK Olymp Brno, spolek schválil dne 5.12.2023 výši oddílových příspěvků platných 1.1.2024:

Základní členství všech evidovaných členů: 200 Kč

Mladší žactvo, starší žactvo, dorost, junioři, dospělí: 3 500 Kč

Atletické přípravky dětí: 2 500 Kč/pololetí (sourozenci 2 000 Kč/pololetí)

Příslušnou částku oddílových příspěvků  posílejte na účet  9244994532/2010 nejpozději do 29.2.2024. V poznámce uveďte jméno člena.

 

Směrnice klubu o cestovních náhradách a reklamě 2023

Smernice_AK_Olymp_Brno_2024

Cestovní příkaz – formulář předepsaný

 

Výcvikové tábory – soustředění

Návrh na výcvikový tábor pro schválení výborem klubu – před konanou akcí:

Návrh na Výcvikový tábor pro schválení AK Olymp Brno

Zpráva z výcvikového táboru pro výbor klubu – po konané akci:

Zpráva z Výcvikového táboru po akci – AK Olymp Brno

Propozice z hromadného výcvikového táboru skupiny pro výbor klubu – společně s návrhem a zprávou z VT:

Propozice_VZOR

 

GDPR – ochrana osobních údajů

 

Vážení členové klubu,

Od ČAS jsme v roce 2018 získali informace, které se týkají nařízení Evropské unie k ochraně osobních údajů, obecně prezentované jako GDPR, ve vztahu: evidovaný člen atletického oddílu/klubu – oddíl/klub – Český atletický svaz. Nejpozději do 22. května 2018 bylo nutné, aby každý náš evidovaný člen klubu, a to včetně evidovaných funkcionářů odevzdal podpisový list. Těmito kroky jsme splnily základní povinnost v rámci nařízení Evropské unie ve vztahu evidovaný člen – oddíl/klub – Český atletický svaz.

Informační list ČAS k GDPR ZDE

Podpisový list GDPR pro členy klubu ke stažení ZDE

Podpisový list si prosím v případě nové registrace do klubu či přestupu z jiného AO/AK/TJ stáhněte, vyplňte a předejte svým trenérům nebo přímo předejte někomu ze členů Výkonného výboru klubu – jmenovitě Tomáši Klímovi, Aleně Nezdařilové, Elišce Kutrové.

Současně s touto věcí souvisí i povinnost našeho spolku doplnit do elektronického registračního systému ČAS u všech našich členů následující údaje: Celé jméno, adresu trvalého bydliště, datum narození, rodné číslo, telefon, e-mail. U nezletilých členů navíc telefon a e-mail zákonného zástupce. Prosím proto jednotlivé trenéry, ať si tuto záležitost pohlídají a tyto informace do registru doplní nebo předají výkonnému výboru klubu.

 

Úrazové pojištění – informace pro členy ČUS

 

Všechny subjekty sdružené v České unii sportu, tedy národní sportovní svazy, sportovní kluby a tělovýchovné jednoty, okresní sdružení a krajské organizace ČUS jsou pojištěny úrazovým pojištěním prostřednictvím pojišťovny Kooperativa, a.s. Smlouva č. 4950050842 je platná od 1. ledna 2017 s automatickou prolongací. Pojištění se vztahuje na všechny účastníky akcí pořádaných subjekty sdruženými v ČUS. Příkladem akcí jsou: sportovní utkání, tréninky, náborové a propagační akce, ale i doprava na tyto akce. Pojištění se dokonce vztahuje na úrazy mimo Českou republiku.

Celý text smlouvy včetně oceňovacích tabulek a návod k nahlášení pojistné události v případě úrazu naleznete zde: http://www.cuscz.cz/sluzby-servis/pojisteni/urazove-pojisteni-clenu.html