GDPR – ochrana osobních údajů

Vážení členové klubu,

Od ČAS jsme získali informace, které se týkají nařízení Evropské unie k ochraně osobních údajů, obecně prezentované jako GDPR, ve vztahu: evidovaný člen atletického oddílu/klubu – oddíl/klub – Český atletický svaz viz podrobné informace zde: Informační list_AK Olymp Brno

Nejpozději do 22. května 2018 je nutné, aby každý člen klubu odevzdal podpisový list – musí jej podepsat každý náš evidovaný člen, a to včetně evidovaných funkcionářů. Těmito kroky naplníme základní povinnost v rámci nařízení Evropské unie ve vztahu evidovaný člen – oddíl/klub – Český atletický svaz.

Podpisový list si prosím stáhnětě níže, vyplňte a předejte svým trenérům nebo přímo předejte někomu ze členů Výkonného výboru – jmenovitě Tomáši Klímovi, Aleně Nezdařilové, Elišce Kutrové a to do 22.5. 2018. Tento list dostanete také na vyžádání na tréninku u svých trenérů. U osob mladších 18-ti let je nutný podpis zákoného zástupce. Vyplněné datum musí mít nejzašší termín 22.5. 2018.

Podpisový list zde ke stažení zde: ZDE

Současně s touto věcí souvisí i povinnost našeho spolku doplnit do elektronického registračního systému ČAS u všech našich členů následující údaje: Celé jméno, adresu trvalého bydliště, datum narození, rodné číslo, telefon, e-mail. U nezletilých členů navíc telefon a e-mail zákonného zástupce. Prosím proto jednotlivé trenéry, ať si tutu záležitost pohlídají a tyto informace do registru doplní nebo předají výkonnému výboru klubu.

 

 

Oddílové příspěvky 2020

Výkonný výbor AK Olymp Brno, spolek schválil výši oddílových příspěvků na rok 2019.

Mladší žactvo a atletické přípravky: 500 Kč

Starší žactvo, dorost, juniorky, ženy a dospělí: 2 000 Kč

Příslušnou částku oddílových příspěvků  posílejte do konce února 2020 na účet  1345633369/0800. V poznámce uveďte jméno člena.

 

Směrnice klubu o cestovních náhradách a reklamě 2020

Smernice_AK_Olymp_Brno_2020

Cestovní příkaz – formulář

 

Výcvikové tábory – soustředění

Návrh na výcvikový tábor pro schválení výborem klubu – před konanou akcí:

Návrh na Výcvikový tábor pro schválení AK Olymp Brno

Zpráva z výcvikového táboru pro výbor klubu – po konané akci:

Zpráva z Výcvikového táboru po akci – AK Olymp Brno

Propozice z hromadného výcvikového táboru skupiny pro výbor klubu – společně s návrhem a zprávou z VT:

Propozice_VZOR

 

Úrazové pojištění – informace pro členy ČUS

 

Všechny subjekty sdružené v České unii sportu, tedy národní sportovní svazy, sportovní kluby a tělovýchovné jednoty, okresní sdružení a krajské organizace ČUS jsou pojištěny úrazovým pojištěním prostřednictvím pojišťovny Kooperativa, a.s. Smlouva č. 4950050842 je platná od 1. ledna 2017 s automatickou prolongací. Pojištění se vztahuje na všechny účastníky akcí pořádaných subjekty sdruženými v ČUS. Příkladem akcí jsou: sportovní utkání, tréninky, náborové a propagační akce, ale i doprava na tyto akce. Pojištění se dokonce vztahuje na úrazy mimo Českou republiku.

Celý text smlouvy včetně oceňovacích tabulek a návod k nahlášení pojistné události v případě úrazu naleznete zde: http://www.cuscz.cz/sluzby-servis/pojisteni/urazove-pojisteni-clenu.html